Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος

Ονομάζομαι Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης. Γεννήθηκα στη Γερμανία, μένω στη Θεσσαλονίκη και είμαι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκα ως μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και συμμετείχα σε μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης, σε μελέτες Πράξης Εφαρμογής, σε Πολεοδομικές και Συγκοινωνιακές μελέτες, σε μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

Ως μέλος του μεγαλύτερου Κτηματομεσιτικού Δικτύου της Bee Real Estate, δεσμεύομαι για τη μέγιστη προσφορά των υπηρεσιών μου στο χώρο των κτηματομεσιτικών συναλλαγών με αξιοπιστία, ειλικρίνεια, φερεγγυότητα και υπευθυνότητα.

▪ Είμαι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
▪ Είμαι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.
▪ Είμαι μέλος του Συλλόγου Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας.
▪ Είμαι μέλος του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.).
▪ Είμαι μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (Σ.Ε.ΓΕ.Κ.).
▪ Είμαι εγγεγραμμένος στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.)με αριθμό μητρώου (Α.Μ.) 125802.

7 Ακίνητα