Δήμας Νίκος

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣ Senior Real Estate Consultant ΑΙΑ Appraiser Mob. +30 697 4933013 *** Ο Νίκος έχει βραβευτεί 3 φορές για τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας. Είναι ένας απο τους πιό έμπειρους συμβούλους υπηρεσιών Real Estate της ελληνικής αγοράς. Προσεγγίζει τα ακίνητα ολιστικά, ως πηγή πλούτου και ευημερίας για όσους αγοράζουν, πωλούν ή εκμεταλλεύονται ακίνητα. ​Ε​ίναι πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων και σύμβουλος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Προσφέρει τις βραβευμένες υπηρεσίες του σε Αγοραστές, Πωλητές, Εκμισθωτές και Μισθωτές ακινήτων που αναζητούν τίποτα λιγότερο απο το καλύτερο. --- @ Facebook: Nicos Dimas [https://www.facebook.com/nicosdimas] @ LinkedIn: Nikos Dimas [https://www.linkedin.com/profile/view?id=47491562&trk=nav_responsive_tab_profile]

138 Ακίνητα