Πληροφορίες

Το γραφείο Bee Spot δημιουργήθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας Bee real estate με σκοπό να εξυπηρετήσει τις κτηματομεσιτικές ανάγκες των κατοίκων και των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης. Τα άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη του Bee Spot είναι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ακινήτων της εταιρείας Bee real estate, τόσο σε επενδυτικά και επαγγελματικά όσο και οικιστικά ακίνητα. Έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον των πελατών του, το γραφείο Bee Spot προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στην διαδικασία πώλησης και εκμίσθωσης των ακινήτων. Ειδικοί σύμβουλοι σε τεχνικά και νομικά θέματα παρέχουν στο πελατολόγιο του γραφείου Bee Spot πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία, συμβουλή και ενέργεια.

Τοποθεσία
Επικοινωνία