Μαγνήτων 14, 38333
Βόλος

Τηλ. 24210 78205
Fax. 24210 78209
email. info@bee-iolkos.gr

Πληροφορίες