Basileos Irakleiou 23
54624
Kentro, Thessaloniki

Tel. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
Kontakti

Informacion
Kontakti

të gjitha fushat janë të detyrueshme