Δείτε τα ακίνητα του γραφείου (23)

Κατοικίες :

Πώληση (8) / Ενοικίαση (3)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (2) / Ενοικίαση (8)

Επιχειρήσεις:

-

Συνεργάτες

Βίκτωρος Ουγκώ 14, 54625
Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 528554
Fax. 2310 528554
email. info@bee-kosmos.gr

Πληροφορίες