Καραολή Δημητρίου και Ναυαρίνου 28
ΤΚ 55131
Καλαμαριά-Καραμπουρνάκι, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310455111 / 2310455133
Fax. 2310455133
email. info@bee-prime.gr

Πληροφορίες