Μανιάτης Χρήστος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (1)

Κατοικίες: -

Επαγγελματική στέγη: -

Επιχειρήσεις: / Ενοικίαση (1)

Γη: -

Μητροπόλεως 20 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. maniatisc@bee-spot.gr

Πληροφορίες