Σκαρλατίδης Παναγιώτης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (3)

Κατοικίες:

Πώληση (3)

Επαγγελματική στέγη: -

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. p.skarlatidis@bee-executive.gr

Πληροφορίες