Ράντζος Γιώργος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (12)

Κατοικίες:

Πώληση (9)

Επαγγελματική στέγη: -

Επιχειρήσεις: -

Μητροπόλεως 20
TK 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. g.rantzos@bee-spot.gr

Πληροφορίες