Shikoni pronat e bashkëpunonjësit (18)

Banesat:

Në shitje (10)

Pronë profesionale:

Në shitje (4) / Me qira (4)

biznes: -

Tokë: -

Mitropoleos 20
54624
Thessaloniki Thessaloniki

Tel. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05

Informacion

Kontakti

të gjitha fushat janë të detyrueshme