Μαργιώλας Χρήστος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (6)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (1) / Ενοικίαση (1)

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Μητροπόλεως 20
TK 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. ch.margiolas@bee-spot.gr

Πληροφορίες