Δημόπουλος Χαράλαμπος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (1)

Κατοικίες:

Πώληση (1)

Επαγγελματική στέγη: -

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Μαγνήτων 14
TK 38333
Βόλος

Τηλ. 24210 78205
Fax. 24210 78209
email. ch.dimopoulos@bee-iolkos.gr

Πληροφορίες