Καλιόγλου Ανέστης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (18)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (3)

Επιχειρήσεις: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. a.kalioglou@bee-executive.gr

Πληροφορίες