Επιτροπίδου Χρύσα

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (45)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (16)

Επιχειρήσεις: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23
TK 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. xepitropidou@bee-executive.gr

Πληροφορίες