Επιτροπίδου Χρύσα

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (53)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (17) / Ενοικίαση (1)

Επιχειρήσεις: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. xepitropidou@bee-executive.gr

Πληροφορίες