Θεοδωρίδου Γιώτα

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (6)

Κατοικίες:

Πώληση (6)

Επαγγελματική στέγη: -

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. g.theodoridou@bee-executive.gr

Πληροφορίες