Γουλούδη Μαρία

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (36)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (2) / Ενοικίαση (8)

Επιχειρήσεις:

Πώληση (1) -

Γη: -

Πολυτεχνείου 27-29 54626
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 272 272
Fax. 2310 272 273
email. m.gouloudi@bee-gold.gr

Πληροφορίες