Κατσαρμενούδης Ιωάννης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (43)

Κατοικίες:

Πώληση (13)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (17) / Ενοικίαση (9)

Επιχειρήσεις:

Πώληση (1) -
Μητροπόλεως 20 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. i.katsarmenoudis@bee-spot.gr

Πληροφορίες