Κατσαρμενούδης Ιωάννης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (30)

Κατοικίες:

Πώληση (6)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (13) / Ενοικίαση (5)

Επιχειρήσεις: -

Μητροπόλεως 20 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. i.katsarmenoudis@bee-spot.gr

Πληροφορίες