Κατσαρμενούδης Ιωάννης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (46)

Κατοικίες:

Πώληση (16)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (15) / Ενοικίαση (7)

Επιχειρήσεις:

Πώληση (1) -
Μητροπόλεως 20
TK 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. i.katsarmenoudis@bee-spot.gr

Πληροφορίες