Μέλισσας Απόστολος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (26)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (2)

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23
TK 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955

Πληροφορίες

Επικοινωνία

* όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά