Τζιμούρτου Δήμητρα

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (9)

Κατοικίες:

Πώληση (7)

Επαγγελματική στέγη: / Ενοικίαση (2)

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. d.tzimourtou@bee-executive.gr

Πληροφορίες