Вижте имотите на сътрудника ни (29)

Бизнес имот:

Продажба (2) / Под наем (2)

бизнес: -

Парцел:

Продажба (12)
Magniton 14
38333
Bolos

Тел. 24210 78205
Fax. 24210 78209
email. a.dogkakis@bee-iolkos.gr

Информация