Γκιουλέκα Μαρία

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (6)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (1) / Ενοικίαση (1)

Επιχειρήσεις: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. m.giouleka@bee-executive.gr

Πληροφορίες

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.
Κάτοχος Μ.Β.Α. (Master in Business Administration)
Ενεργειακός Επιθεωρητής