Μήτσια Ιωάννα

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (38)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (2)

Επιχειρήσεις: -

Καρακάση 52 54644
Ανατολική Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 98 98 70
Fax. 2310 98 98 96
email. i.mitsia@bee-one.gr

Πληροφορίες