Παπανικολάου Γιάννα

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (25)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (1) / Ενοικίαση (1)

Επιχειρήσεις:

Πώληση (1) -
Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. g.papanikolaou@bee-executive.gr

Πληροφορίες