Παππάς Χρήστος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (161)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (26) / Ενοικίαση (31)

Επιχειρήσεις:

Πώληση (2) -
Κούμα 10 41222
Λάρισα

Τηλ. 2410 539 041
Fax. 2410 539 041
email. pappas@bee-pappas.gr

Πληροφορίες