Αλιχανίδης Δήμος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (6)

Κατοικίες:

Πώληση (3)

Επαγγελματική στέγη: / Ενοικίαση (3)

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Μητροπόλεως 20
TK 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. d.alihanidis@bee-spot.gr

Πληροφορίες