Αλιχανίδης Δήμος

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (6)

Κατοικίες:

Πώληση (3)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (1) / Ενοικίαση (2)

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Μητροπόλεως 20 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. d.alihanidis@bee-spot.gr

Πληροφορίες