Συγγούρης Δημήτρης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (11)

Κατοικίες:

Πώληση (7)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (2) / Ενοικίαση (2)

Επιχειρήσεις: -

Γη: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. info@bee-executive.gr

Πληροφορίες

Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης / Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ, Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας / Σύμβουλος Ακινήτων.