Συγγούρης Δημήτρης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (18)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (3) / Ενοικίαση (1)

Επιχειρήσεις: -

Βασιλέως Ηρακλείου 23
TK 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955

Πληροφορίες

Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης / Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ, Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας / Σύμβουλος Ακινήτων.
Επικοινωνία

* όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά