Κυπραίου Ειρήνη

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (6)

Κατοικίες:

Πώληση (5)

Επαγγελματική στέγη: -

Επιχειρήσεις: -

Μητροπόλεως 20 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. kypraiou@bee-realestate.gr

Πληροφορίες