Δείτε τα ακίνητα του γραφείου (34)

Κατοικίες :

Πώληση (13) / Ενοικίαση (8)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (4) / Ενοικίαση (6)

Επιχειρήσεις:

Πώληση (1) -

Συνεργάτες

Βίκτωρος Ουγκώ 14, 54625
Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 528554
Fax. 2310 528554
email. info@bee-kosmos.gr

Πληροφορίες