Κατσαρμενούδης Ιωάννης

Δείτε τα ακίνητα του συνεργάτη (24)

Κατοικίες:

Πώληση (5)

Επαγγελματική στέγη:

Πώληση (10) / Ενοικίαση (4)

Επιχειρήσεις: -

Μητροπόλεως 20 54624
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 00 03
Fax. 2310 24 00 05
email. i.katsarmenoudis@bee-spot.gr

Πληροφορίες